LENIE OUD   1929 – 2013

Na een tijd van afnemende gezondheid is op 14 april overleden onze lieve zuster,schoonzuster, tante en vriendin van Moulay, Lenie Oud. Lenie werd geboren in Joure, Ze was het vierde kind van Hendrik Oud en Johanna Brouwer in een groot gezin van 12 kinderen. Al gauw werd ze vertrouwd met Ameland want ze verbleef met haar broer Johan enkele jaren bij haar grootouders van moederskant, Douwe-Jan –Dirk en Simkje in Buren. Daar gingen zij ook naar school. Na de lagere school doorliep Lenie met goed gevolg de naaischool, maar al gauw deden tante Anna en oom Jan een beroep op haar om te komen werken in hun pension “de Paasduin”. Later verhuisde ze met hun mee naar hotel de Jong.

Maar op de duur kreeg ze behoefte aan een eigen stekje. Met veel doorzettingsvermogen en hulp van oom Paulus ( van de Strandweg Nes)  kwam pension Domingo tot stand.

Marokko was het land waar ze haar geliefde vond, Moulay werd haar levenspartner. Het moment kwam dat ze moest verhuizen naar een kleine woning in het Noorderlicht. Dat viel haar niet mee. Maar in Alida de Boer vond ze een goede vriendin en een grote steun waar ze heel dankbaar voor was. De afscheidsviering en de ziekenzalving in het ziekenhuis te Leeuwarden waren indrukwekkend en zeer troostvol. Niet lang daarna is ze, tot in het laatste moment bijgestaan door haar geliefde, overgegaan naar een leven ver achter de horizon. Lenie is nu in Gods hand.