Herman Bosma werd op 17 februari 1918 in Leeuwarden geboren als oudste in een gezin van negen kinderen. Hij werkte eerst nog mee in de herenmodezaak van zijn ouders maar volgde later de roepstem van God om priester te worden. Na een vierjarige studie in Gemert vertrok hij in 1947 naar het seminarie in Edmonton, Canada. Daar werd hij in 1954 priester gewijd in Regina.
Van 1954 tot 1960 was hij kapelaan in het “Grey Nuns Hospital” in Regina waar hij ook als pastoor drie parochies bediende. Vanwege zijn gezondheid kwam hij terug naar Nederland en in 1962 werd hij priester van het bisdom Groningen en kapelaan in Klazienaveen. Daarna was hij kapelaan in Winschoten en in augustus 1965 volgde zijn benoeming als pastoor van de H. Clemensparochie op Ameland. De vele veranderingen ná het Tweede Vaticaans Concilie maakte pastoor Bosma ten volle mee. Als er voorzichtig enkele vernieuwingen worden doorgevoerd in o.a. de Nederlandstalige H. Mis en in themamissen, valt dit bij de ouderen en ook een deel van de jongeren verkeerd. Door zijn inspanning en zijn vriendelijke manier van omgaan is echter de vernieuwing in de liturgie steeds meer “gewoon” geworden. Pastoor Bosma was een beminnelijke man die hart had voor zijn parochianen. Zijn pastoraat op Ameland heeft echter maar kort geduurd. In september 1967 werd hij benoemd tot pastoor in Steenwijksmoer, in oktober 1971 tot tweede pastor van Klazinaveen en op 1 april 1974 volgde zijn benoeming tot pastoor in Zwartemeer. Na zijn pensionering in 1974 woonde Herman samen met zijn huisgenote Annie Kreileman 26 jaar in Emmerhout. Hij stond open voor alle geloofsrichtingen, was een sober en bescheiden mens, begaan met mensen en de toestand in de wereld. De laatste periode van zijn leven woonde hij samen met Annie in “De Schoel” in Sleen. Daar is hij, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, na een lang leven in dienst van anderen, overleden op 5 januari 2015. Pastoor Bosma was de oudste priester van het bisdom.
“Requiem aeternam dona eis, Domine/ Heer, geef hem de eeuwige rust”.

pastoor Henk Nota