1925 – pater THEO de JONG – 2016.

Missionaris van Afrika- Witte Pater

Zoon van Jacob de Jong en Gerbentje Kooiker.

Hij werd op 10 juni 1954 tot priester gewijd te Monteviot in Schotland.

Theo wilde niet alleen priester worden, maar priester-missionaris. Je kon hem typeren als doorzetter. Had hij eenmaal zijn zinnen op iets gezet dan ging hij daar met vastberadenheid op af. Met die instelling reisde hij in 1954 af naar Oeganda en schreef: Ik heb de mensen bereikt waar ik altijd naar verlangd heb en die wil ik met Gods genade gelukkig maken.

In de bisdommen Mbarara en Kabale toonde hij zich een toegewijd pastor en was het gelukkigst als hij te voet of op zijn motorfiets zijn parochianen kon bezoeken in de talloze kerkdorpen. In oktober 1988 werd hij samen met een medebroeder gevraagd om in een deel van de parochie Ibanda een nieuwe parochie op te richten. Dat was Kazo waar toen 10.000 katholieken woonden en waar een kerk en een pastorie gebouwd moesten worden.

Tijdens zijn vele huisbezoeken ontdekte hij de nare gevolgen van alcohol misbruik. En dat bracht hem op het idee om een beweging op te zetten van geheelonthouders. Het werd zijn levenswerk. In korte tijd had hij al 2000 leden geworven. Hij zette zich zo energiek voor de beweging in dat de bisschop hem benoemde tot geestelijk adviseur en directeur. In 2004 nam hij afscheid van de beweging maar bleef ook daarna nog leden van de beweging opzoeken en bemoedigen

In 2004 kwam Theo terug naar Nederland en kwam in Heythuyzen wonen waar ze zich hem herinneren als een fervent fietser. Maar als het even kon kwam hij naar Ameland. Het eiland was hem aan het hart gebakken en hij fietste, wandelde er en genoot van de natuur en de gesprekken met mensen die hij nog kende. Hij was de parochianen altijd heel dankbaar voor de steun die hij ondervond.

In oktober 2016 ging zijn gezondheid met sprongen achteruit. Hij verloor steeds het bewustzijn en leek nauwelijks iemand te herkennen. In de morgen van 19 november is hij rustig ingeslapen.

Zijn hele leven overziend was het woord van Lukas 4:43 dat Theo in zijn leven intens in praktijk bracht:

Ook aan andere dorpen moet ik het goede nieuws van het Godsrijk brengen.