PETRUS MOSTERMAN  1941  – 2013

Na een kort ziekbed hebben wij op 31 maart afscheid moeten nemen van onze liefhebbende vader Petrus Henderikus ( Piet ) Mosterman. Het plotseling overlijden van Doetje twee jaar geleden viel hem zwaar en toch deed hij zijn best om er voor ons te zijn. Hij zag er naar uit weer naar buiten te kunnen als het weer  eindelijk eens beter zou worden. Helaas bleek de pijn die hij deze winter kreeg een voorbode voor wat een snel en onverwacht einde zou zijn. In het bijzijn van ons drieën is hij thuis overleden. Wij danken iedereen voor alle medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekbed en na zijn overlijden.

Marco en Jantina

Friso