Rooms Katholieke Sint Clemens Kerk

De Neogotische kerk uit 1878 werd ontworpen door de architect Pierre Cuypers. Cuypers had in 1877 een kerk gebouwd in de Noorse plaats Halden. Noorse invloeden zijn in het ontwerp van de kerk in Nes aanwezig, al is het ontwerp ook groteneels gebaseerd op Cuypers’ kerk in Ruurlo uit 1868. De eenbeukige kerk met dakruiter heeft een hoog dak met een overhangende dakrand. De kerk bestaat voor een groot deel uit houten constructies die in Cuypers’ atelier in Amsterdam werden gemaakt en pas in Nes werden geassembleerd. De kerk is rond 1958 uitgebreid met twee lage transepten onder architectuur van Herman van Wissen. Het hoogaltaar is uit 1885 en de gebrandschilderde ramen uit 1897. De kerk is een rijksmonument. De kerk staat aan de Kardinaal De Jongweg, vernoemd naar de in Nes geboren Johannes de Jong (1885-1955).

St. Clemenskerk Ameland

 

 

 

 

 

 

 

Brand kerk

De kerk werd in de vroege ochtend van 5 februari 2013 geheel door brand verwoest. De pastorie en een bijgebouw bleven wel behouden. De kerk wordt herbouwd en de verwachting is dat de kerk weer in 2016 in gebruik wordt genomen.

 

Geschiedenis

Uit diverse bronnen is bekend dat tussen 1587 en 1627 geen Rooms-Katholieke zielszorg werd beoefend op het eiland. De erfheren Van Cammingha waren weliswaar allemaal niet even protestant, maar de Rooms-Katholieke religie werd verboden. Na 1627 komt daar een kentering in en dat is het startsein voor de vaste missie-statie van de Jezuïten. Deze godsdienstvrijheid leidde er toe dat er in 1630 (anderen noemen het jaar 1645) in Nes een kerkje werd gebouwd dat aan St. Clemens, de patroon van de zeevaarders, was gewijd. In 1646 kwam in elk geval de eerste vaste bedienaar van deze missiepost. Dit kerkje, dat aan de Ballumerweg staat, is gebruikt tot de huidige St. Clemenkerk gereed kwam in 1879. In 1832 vond de laatste verbouwing plaats, terwijl de kerk tegenwoordig als boerderij dienst doet. De sporen van het verleden zijn met name bij de ramen nog goed zichtbaar.

De bouwgeschiedenis van de St. Clemenskerk heeft haar begin in de zeventiger jaren van de 19e eeuw. De toenmalige pastoor O.A. Scholten, begon via het dagblad “De Tijd” een aktie om geld in te zamelen voor de nieuwbouw van een kerk. Al vrij snel is er geld genoeg ingezameld en kan het plan worden verwezelijkt. De bouw van de kerk is begonnen in 1878 en in oktober 1879 werd de kerk plechtig ingewijd. De kosten voor de bouw bedroegen 17.000 gulden.


Herbouw kerk

In juli 2015 is de herbouw van de nieuwe St. Clemenskerk gestart en de kerk is in 2017 weer in gebruik genomen.