Aanwezig: Foppe, Willem, Aaldert, Joop, Joke, Irene

Gast: Jouke Jongsma en Neeltsje Bouma

Aanwezig: ca. 85 belangstellenden

 

Opening door Foppe om ca. 20.00 uur

Speciaal welkom aan Jouke Jongsma en Neeltsje Bouma.

 

Foppe geeft een korte terugblik op de afgelopen tijd, het fusieproces, het vertrek van pater Marcel, de benoeming van pastor Paul Verheijen en pastoraal werkster Neeltsje Bouma.

De benoeming van Theo Kiewiet als koster, de verbouw van de bovenetage van de pastorie tot woning voor Theo Kiewiet.

Het bisdom heeft besloten dat de fusie moet doorgaan en wij zijn nog op zoek naar iemand die ons daarbij kan steunen.

 

Foppe meldt dat er geen uitsluitsel is over de oorzaak van de brand en zegt kort iets over de herbouw en meldt dag Jongsma hier meer over zal vertellen. Hij geeft Jeroen de Jong gelegenheid om het comité voor fondsenwerving voor te stellen.

 

Parochiaan: de oorzaak van de brand is onbekend, gaat de verzekeringsmaatschappij hiermee akkoord?

Foppe: Ja, dat is geen probleem.

Parochiaan: na de fusie met Dokkum, Burgum en Schier, volgt er dan een naamswijziging?

Foppe: er komt een overkoepelende naam voor de samengevoegde parochies, maar wij kunnen onze eigen naam behouden.

Er wordt gezegd dat het gebouw wel verzekerd is, maar de inventaris niet.

Foppe: dat klopt niet, maar Jongsma zal dit nader uitleggen.

 

Jongsma stelt zichzelf en zijn organisatie voor, ze bestaan sinds 1982 en hebben een bureau met 5 personen (MBO en HBO opgeleid).

Er moet eerst een omgevingsvergunning aangevraagd worden, hiervoor moet de gemeente toestemming geven. De RCE moet eveneens toestemming geven en de welstandscommissie Hus en Hiem moet toestemming geven. Deze uitgebreide procedure kan 26 weken duren, met een evt. verlenging van 6 tot 8 weken. Er moet eerst getekend worden , dan gecalculeerd en daarna gaat alles naar de verzekeringsmaatschappij. De streefdatum is Pinkster 2015.

 

Parochiaan: deze procedure duurt erg lang. Hoe gaan we de kerk herbouwen, in de oude staat of zonder de zijbeuken? Als we dingen veranderen duurt de procedure langer.

Foppe: onze insteek is de kerk herbouwen zoals ie nu is, maar energiezuiniger, de zijbeuken laten staan, maar afsluitbaar maken, de noordkapel evt. gebruiken als opslagruimte of voor andere doeleinden, voorportaal entree weghalen, ingang weer als vroeger.

Parochiaan: zonder entree worden de energiekosten hoger.

Jongsma: er komt een entree aan de binnenzijde, met bv. ergens toiletten.

Parochiaan: komt het koor weer op dezelfde plaats terug en is dat brandveilig genoeg of komt het koor voor bij het altaar? Er zijn 34 koorleden.

Jongsma: de brandweereisen wordt rekening mee gehouden bij de herbouw.

Heeft het koor voorkeur voor waar ze staan?

Sip Boelens: als het altaar weggaat en er komt een ander altaar met 1 laag en het altaar wordt iets naar het westen verplaatst, dan zou het koor achter het altaar kunnen staan en kan er een mechanisch orgel tegen de noordkapel geplaatst worden. De voorkeur van het koor gaat uit naar de zangzolder.

Parochiaan: ik vind dat het koor niet voorin de kerk hoort, dit leidt af van de viering.

Parochiaan: dat is erg conservatief, laten we het aan het koor overlaten.

Parochiaan: het is fijn als er een wc komt in de kerk, vooral voor de kleine kinderen.

Is het tabernakel nog beschikbaar?

Foppe: ja.

Parochiaan: het altaar veranderen, heeft dit gevolgen voor de uitkering van de verzekering?

Jongsma: nee. Het kerkbestuur beslist hierover, maar er is wel een vergunning nodig van de gemeente, maar met goede argumenten kunnen ze het niet tegenhouden.

Het is misschien ook mogelijk om beide opties open te houden.

Parochiaan: is het dan wel verzekerd?

Jongsma: ja, dat maakt de verzekering niet uit, alleen de monumentale status is belangrijk.

Parochiaan: wat vindt het Cuypers Genootschap?

Jongsma: alleen onze mening telt, zij adviseren alleen maar.

Parochiaan: kan de kerk ook multifunctioneel gebruikt worden, bv voor concerten in de zomer?

Foppe: daar hebben we wel over nagedacht, maar daar zijn we nog niet over uit.

Parochiaan: wil nog even aangeven dat het geen wens is van het koor om achter het altaar te staan, maar dat dit evt. een mogelijkheid zou zijn.

Parochiaan: wat is de monumentale waarde van de kerk, hoe willen we bouwen, monumentaal of goedkoop?

Jongsma: hoe dichter je bij het oorspronkelijke gebouw blijft, hoe sneller het gaat.

Het is nog de vraag als we bv het dak vernieuwen, of het gebouw dan nog monument is of niet. We gaan eerst uit van de situatie van 5 februari, hiervoor volgt een kostenplaatje, dan kijken we naar onze wensen, dan kijken we naar de monumentale waarde.

Parochiaan: na de verbouwing van 1962 is de kerk een Rijksmonument geworden.

Parochiaan: wie gaat de verbouwing doen, Amelander ondernemers of van de vaste wal?

Foppe: het zou mooi zijn als we Amelander ondernemers hierbij kunnen betrekken.

Parochiaan: er zijn voldoende Amelander vakmannen, dat heeft mijn voorkeur.

Foppe: dat heeft ook onze voorkeur.

Jongsma: er komt geen openbare aanbesteding, maar een onderhandse aanbesteding, er wordt in beginsel niemand geweigerd, alle opties staan nog open.

Parochiaan: het leien dak is in ’87 compleet vernieuwd, hoe kan het dat de verzekeringsmaatschappij de kwaliteit niet goed vindt?

Jongsma: zijn er toen allemaal nieuwe leien gebruikt of ook 2e hands?

Parochiaan: er zijn gedeeltelijk nieuwe en gedeeltelijk gebruikte leien op gekomen.

Jongsma: geeft uitleg over de leien en het verschil in kwaliteit.

Er is ook een leidekker ingeschakeld en die heeft ons een schriftelijk rapport gegeven over de conditie van het leien dak.

Parochiaan: ik heb nog tekeningen van de kerk, deze kunnen misschien nog gebruikt worden.

Parochiaan: is het ook mogelijk dat het parochiecentrum weer in gebruik kan worden genomen.

Foppe: op dit moment is dat nog lastig, er missen ramen en er is geen verwarming.

Ook een andere parochiaan vindt dit zeer belangrijk.

Foppe: we zullen het bekijken.

Parochiaan: als de vergunning binnen is en er wordt begonnen met bouwen, wie is er dan verantwoordelijk, is dat het bestuur?

Foppe: ja.

Parochiaan: ik heb hier een zeer slechte ervaring mee, toen er iets mis ging trok de architect zich terug en werd het bestuur van de school aansprakelijk gesteld voor de kosten.

Foppe: we houden dit zeker in de gaten.

Parochiaan: is het ook mogelijk om het rekeningnummer bekend te maken aan belangstellenden die bij de kerk komen?

Aaldert: dat gaan we doen via borden die aan de noord- en zuidzijde van de kerk komen te staan, deze worden binnenkort geplaatst.

Parochiaan: verkoopt het bestuur ook kaarten van de kerk, bij v.d. Brink worden ze niet verkocht.

Foppe: je kunt ze kopen bij Persbureau Ameland en bv bij de Primera in Buren.

Parochiaan: zijn er ook comités voor de aanschaf van bv. de inventaris en het orgel?

Foppe: Sip is al bezig met het kijken naar een nieuw orgel.

Parochiaan: wordt er ook een bouwcommissie benoemd?

Foppe: Jouke en zijn team doen dit.

Parochiaan: het bestuur komt straks met een plan en een kostenplaatje, het lijkt mij het beste om dan weer een informatieavond te organiseren.

De vorige bouw is door Amelander ondernemers gedaan en dat ging heel goed, de mensen deden erg hun best en voelen zich dan ook erg betrokken.

Parochiaan: Frits heeft een lei beschilderd met een kerk om te verkopen ten bate van de kerk.

Frits laat een lei zien en meldt dat de leien op 23 juli te koop zijn op de rommelmarkt.

Foppe: tijdens de kunstmaand zullen er ook beschilderde leien te koop zijn.

De bekisting van de graven is inmiddels weg en de graven zijn weer netjes gemaakt.

Er komt later weer een info avond, als we plannen met een kostenplaatje hebben.

Foppe vraagt nog aan Jongsma of het bestuur zich kan indekken tegen de kosten die door één van de parochianen zijn opgenoemd.

Jongsma: normaal gesproken is de architect ervoor verzekerd als er iets fout gaat, dit moet je vooraf checken.

Eén van de parochianen vindt het een hele bijzondere ervaring om nu met zijn allen in de Toel te zitten voor een kerk viering, ze is er blij mee dat we dit alternatief hebben.

Jongsma: misschien komen er straks wel stoelen in de kerk, dan zit je ook gezellig dichter bij elkaar, net als hier in de Toel.

 

Foppe sluit de avond af en wenst ieder wel thuis.

 

Vanuit de zaal wordt het bestuur nog sterkte toegewenst.