U heeft het wellicht al gehoord of gezien maar er is actie bij en in de kerk.

De aannemer is druk bezig om de kerk weer op te bouwen. Wij zijn ook druk bezig om te bouwen aan “leven” in onze kerk. In september zijn we met een groep enthousiaste moeders, jongeren bij elkaar geweest en hebben we gepraat hoe we kinderen / jongeren kunnen betrekken bij onze kerk. Dit heeft tot resultaat gehad dat er inmiddels een “Kidskerk” heeft plaatsgevonden. Een viering van, voor en door kinderen / jongeren. We hebben aan de kinderen van de groepen 6,7 en 8 gevraagd wie er mee zou willen helpen om een viering voor te bereiden. Er hadden zich 18 kinderen aangemeld !! We zijn 4 maandagavonden bij elkaar geweest en hebben gepraat, gewerkt en gespeeld over het thema van St. Martinus. Ook is de viering door de kinderen gemaakt. Zeer waardevolle momenten.

Tegelijk willen we ook voor de jongere kinderen weer activiteiten opstarten.

Al vrij snel was het idee geboren om kinderwoorddiensten te gaan doen.

Ook hiervoor hebben zich enthousiaste moeders opgegeven. Dus dit gaat zeker slagen.

We hebben er voor gekozen om juist ook tijdens de vieringen van de “kidskerk” en kinderkoorvieringen kinderwoorddienst te organiseren zodat ook de allerjongsten (peuters / kleuters) tijdens de dienst er “even” uit kunnen om te luisteren naar het verhaal en iets te maken.

Natuurlijk is er ook het kinderkoor waar we heel blij mee zijn. Het kinderkoor verzorgt de muzikale begeleiding tijdens de “Kidskerk” vieringen. En maakt ook nog eigen vieringen. Het kinderkoor oefent op vrijdagmiddag en daarbij is dit jaar ook een “ranjamoeder” die een beetje meehelpt.

Voor het Popkoor zijn we op zoek naar een nieuwe begeleider. Maar ook deze jongeren hebben hun steentje bijgedragen bij de “Kidskerk” viering.

Zoals u leest, volop actie in de kerk, samen zijn en worden we kerk. Mocht u nu denken, dat lijkt me ook wel leuk, geef u op!

Namens de Jongeren activiteitengroep

Carin Molenaar

 

Data jongeren activiteiten voor de komende periode
29 nov. 1ste zondag van de advent Kinderkoor + kinderwoorddienst +voorbereiding “Kidskerk
6 dec. 2de zondag van de advent Kinderwoorddienst + voorbereiden “Kidskerk”
13 dec. 3de zondag van de advent Kinderwoorddienst + voorbereiden “Kidskerk”
20 dec. 4de zondag van de advent Kinderwoorddienst + voorbereiden “Kidskerk”
24 dec. 19.30 uur Kerstviering van de “Kidskerk” + Kinderkoor + Kinderwoorddienst
26 dec. 16.30 uur “Kindje wiegen” + Kinderkoor
3 januari 3-Koningenviering door het Kinderkoor + kinderwoorddienst
17 januari Week van de eenheid (Oecumenische viering) + Kinderwoorddienst

Voorbereiden “Kidskerk” is deze keer voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8.