Kerk in steigersNa de brand hebben we als bestuur contact gehad met de Gemeente, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de verzekeraar. Op aanraden van deze laatste hebben we dhr. J. Jongsma van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland, gevraagd het hele herstelproces te begeleiden. Dit is verzekerd. In principe willen we herbouwen.  Allereerst moet er gestut worden, daarna moeten de restanten afgedekt worden om verdere waterschade te voorkomen. Dan kunnen er opruimwerkzaamheden plaatsvinden en intussen zal verder overleg noodzakelijk zijn om te komen tot een verder plan van aanpak.

Op dit moment zijn we bezig een comité te vormen dat zich bezig gaat houden met het inzamelen van giften voor het herstel van de kerk.

Foppe Kiewiet
Vice-voorzitter Kerkbestuur

 

Kerk in aanbouwGrafstenen bedekt met houtKerk in steigers

Kerk in aanbouw

Kerk in aanbouw