WIE  ZIJN  DE  WIJZEN ?

Zij die naar boven kijken, naar de hemel en zijn tekens,

die thuis zijn in de nacht en de geheimen,

die waken en uitzien naar de ster?

Maar wijzen hebben ook oog voor wat beneden ligt.

Voor de aarde en haar wegen,voor de dag en het licht.

Wijzen durven omwegen te maken,

Want wie lijnrecht naar zijn doel wil

doet de wereld en de mensen geweld aan.

Want de goede weg is gehoorzaam aan de aarde,

Voegt zich naar haar hoogtes en laagten

en volgt de kronkellijn van de rivieren.

En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd,

weet dat we worden geleid door vreemde paden.

Want niet wij maken de weg,de weg maakt ons.

Wijzen zijn zij

die altijd op weg willen gaan.

Altijd opnieuw willen beginnen.

Want wat in één keer wordt gevonden, is voorbarig en onbetrouwbaar.

Wijzen zijn zij

die terugkeren naar huis,

verdwijnen in de stilte,

terug naar hun werk

en naar hun plaats onder de mensen.

Want daar wacht het leven.