Zondag 27 juli 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Nota en het Clemenskoor

Johanna en Jan Spoelstra
Jacob en Jacoba Kienstra Beijaard
Marthie Fortuin Kienstra
Dirk en Catharina Brouwer Metz
Paula Boelens Brouwer
Gerard Brouwer
Janke en Anton de Jong en Andries de Jong
Antoon en Trees Brouwer Kiewiet
Maria Brouwer en Anna Molenaar Brouwer
Janke de Jong en overl fam.

Zondag 3 aug. 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Nota en organist Y. Raap

Annelies Oud Metz
Johanna de Jong Kienstra
Petrus en Hendrika de Jong Brouwer
Piet en Johanna Boelens Fluitsma
Sipke de Jong
Kardinaal de Jong en overl. Fam.
Pastoor Hendriks en Marijke de Vries

Zondag 10 aug. 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Nota en het Clemenskoor

Theo Brouwer, Bernard Brouwer
Jose Brouwer, Michel Kooiker
Anton en Mien de Jong Bergsma
Jaap en Catharina Metz Brouwer
Paul Metz en Ida Metz Metz
Jaap en Dora Metz en overleden kinderen
Jan en Dora Brouwer en overleden kinderen
Jan Metz en overleden familie
Gerben en Catharina de Jong Boelens
Theresia de Jong
Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz Oud
Sip de Jong
Piet en Catharina Kooiker Kiewiet

Vrijdag 15 aug. MARIATENHEMELOPNEMING 10.00 uur Eucharistieviering in de kapel met Pastoor H.Nota

Overledenen van de parochie

Zondag 17 aug 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor H.Nota en organist A. Lucassen

Barend en Jacoba Beijaard Tieman
Jan en Jelske Brouwer Oud
Bernard Beijaard
Gerardus en Jannette Kienstra de Jong
Sip en Frans Kienstra
Johanna de Jong Kienstra
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewiet
Thomas en Catharina Brouwer van der Zweep
Giny Brouwer en Thomas Brouwer
Annelies Oud Metz en overleden familie Oud- Metz
Jan Gerardus en Jeannette Metz Oud
Tjeerd van der Galieen
Jaap en Regina Oud Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz Molenaar
Corrie van der Galliën Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens

Zondag 24 aug. 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor P. Verheijen en het Clemenskoor

Piet en Trees Kooiker Boelens en overl.fam.
Janke Kooiker
Anneke Kooiker Kouwen
Sip en Gerarda de Jong van den Hoogen
Jaap en Catharina Metz Brouwer
Paul Metz en Ida Metz Metz
Jacob en Jacoba Kienstra Beijaard
Marthie Fortuin Kienstra
Dirk en Catharina Brouwer Metz
Paula Boelens Brouwer
Janke de Jong en overl fam.

Zondag 31 aug. 10.00 uur Gebeds-encommunieviering met A.Mosterman en organist Y. Raap

Tjeerd en Bernardina Metz Kooiker
Gerardus en Bernard Metz
Gerben de Jong
Annelies Oud Metz
Overledenen van de parochie
Kardinaal de Jong
Pastoor Scholten en overleden fam.

Zondag 7 sept. 10.00 uur Gebeds-en communieviering met T. Kiewiet en Sint Peterkoor (Duitsland)

Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz Molenaar
Corrie van der Galiën Metz
Dirk Tjeerd Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Antoon de Jong
Theo en Bertha Molenaar de Haan en overl fam.
Petrus en Hendrika de Jong Brouwer
Theun en Antje Metz Boelens

Zondag 14 sept. 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor P.Verheijen en het Clemenskoor

Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz Oud
Theo Brouwer, Bernard Brouwer
Jose Brouwer, Michel Kooiker
Thomas en Catharina Brouwer van der Zweep
Giny Brouwer en Thomas Brouwer
Barend Kooiker
Richard Kooiker
Robertus en Anna Maria de Haan Metz
Jan Gerardus en Jeannette Metz Oud
Tjeerd van der Galieen
Anton en Mien de Jong Bergsma
Cyprianus en Augusta Kooiker Kienstra
Sita Kooiker de Haan
Familie de Haan – Edes
Jaap Theodorus Metz
Jan Metz en overleden familie
Janke en Anton de Jong en Andries de Jong
Gerardus en Jannette Kienstra de Jong
Sip en Frans Kienstra
Johanna de Jong Kienstra

MEDEDELINGEN VOOR DE KOMENDE WEGWIJZER

Opgeven misintenties op maandag 8 september bij Door Brouwer. Misintenties kunnen altijd worden doorgegeven bij Door Brouwer doch voor de laatste uitgave van de Wegwijzer uiterlijk maandag 8 sept.

Fabriekspad 9 9164 KR Buren
telf:542545 mail wp.brouwer@knid.nl

Kopie voor de Wegwijzer inleveren bij Hedwig de Jong Reeweg 13 Nes
Mail cj.dejong@knid.nl

De bijdrage voor de misintenties kunt U ook overmaken op
Banknummer: NL76RABO013600163
t.n.v. R.K.Kerkbestuur Nes A. met vermelding van: misintenties.

De volgende Wegwijzer loopt van 21 september tot en met 16 november.