Zondag 21 sept. 10.00 uur Eucharistieviering met pater Mulder en het Clemenskoor

Jaap en Regina Oud Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Foppe en Petronella Kiewiet Metz
Cyprianus en Johanna de Jong Kooiker
Bernard de Jong
Berdien Beukema de Jong
Johanna en Jan Spoelstra
Kardinaal de Jong en overl fam.

Zondag 28 sept. 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Nota en het Clemenskoor

Familie Wildervank
Jacob en Jacoba Kienstra Beijaard
Marthie Fortuin Kienstra
Dirk en Catharina Brouwer Metz
Paula Boelens Brouwer
Sip de Jong
Anne en Catharina de Jong Metz
Gerben de Jong
Gerardus en Jannette Kienstra de Jong
Sip en Frans Kienstra
Johanna de Jong Kienstra
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied
Annelies Oud Metz

Zondag 5 okt. 10.00 uur  Meditatieviering met A. Wetting

Petrus en Hendrika de Jong Brouwer
Theun en Antje Metz Boelens
Janke de Jong en overl fam.
Overledenen van de parochie
Pastoor Hendriks en Marijke de Vries

Zondag 12 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor P. Verheijen en het Clemenskoor

Lisa en Johan Metz
Helena Brouwer
Petrus Brouwer
Willem Beijaard
Piet en Johanna Boelens Fluitsma
Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz Oud
 Thomas en Catharina Brouwer van der Zweep
Giny Brouwer en Thomas Brouwer
Antoon de Jong
Jaap en Regina Oud Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
 Theo en Bertha Molenaar de Haan en overl fam.
Barend en Jacoba Beijaard Tieman
Jan en Jelske Brouwer Oud
Bernard Beijaard
Gerben en Catharina de Jong Boelens
Theresia de Jong

Zondag 19 okt. 10.00 uur Gebed-en communieviering met T. Kiewiet en organist A. Lukassen

Jan Gerardus en Jannette Metz Oud
Tjeerd van der Galieen
 Jaap Metz
Jaap en Dora Metz en overleden kinderen
Kardinaal de Jong en overl fam.
Annelies Oud Metz

Zondag 26 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Nota en het Clemenskoor

Gerardus en Jannette Kienstra de Jong
Sip en Frans Kienstra
Johanna de Jong Kienstra
Theo Brouwer,  Bernard Brouwer
Jose Brouwer,  Michel Kooiker
Barend en Jacoba Beijaard Tieman
Jan en Jelske Brouwer Oud
Bernard Beijaard
Jan en Dora Brouwer en Paulus,Petrus en Gerard Brouwer
Pieter en Grietje Brouwer Molenaar en overl fam.
Gerben en Catharina de Jong Boelens
Theresia de Jong
Anton en Mien de Jong Bergsma
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz Molenaar
Dirk Tjeerd Metz
Corrie van der Galiën Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens

Zondag 2 nov. 10.00 uur Allerzielen Gebed-en communieviering met A.Wetting en het Clemenskoor

Johanna de Jong Kienstra
Jaap en Catharina Metz Brouwer
Paul Metz en Ida Metz Metz
Jan Metz en overl. Familie
Theun en Antje Metz Boelens
Jacob en Jacoba Kienstra Beijaard
Marthie Fortuin Kienstra
Dirk en Catharina Brouwer Metz
Paula Boelens Brouwer
Anneke Kooiker Kouwen
Piet en Trees Kooiker Boelens en overl fam.
Janke Kooiker

Zondag  9 nov. 10.00 uur  Gebed en communieviering met A. Mosterman en organist Y. Raap

Robertus en Anna Maria de Haan Metz
Gerardus en Jannette Kienstra de Jong
Sip en Frans Kienstra
Johanna de Jong Kienstra
Jaap en Regina Oud Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Janke de Jong en overl fam.
Annelies Oud Metz
Overledenen van de parochie

Zondag 16 nov. 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor P. Verheijen en het Clemenskoor

Thomas en Catharina Brouwer van der Zweep
Giny Brouwer en Thomas Brouwer
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied
Jan Gerardus en Jannette Metz Oud
Tjeerd van der Galieen
Petrus en Hendrika de Jong Brouwer
Gerben en Catharina de Jong Boelens
Theresia de Jong
Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz Oud

  

Opgeven misintenties en kopie Wegwijzer

Voor de laatste uitgave van de Wegwijzer kunt u uiterlijk maandag 10 november misintenties doorgeven bij Door Brouwer, Fabriekspad 9 9164 KR Buren, tel. 542545 of mail naar wp.brouwer@knid.nl.

Kopie voor de Wegwijzer inleveren bij Hedwig de Jong Reeweg 13 Nes of mail naar cj.dejong@knid.nl.

De bijdrage voor de misintenties kunt u ook overmaken op Banknummer. NL76RABO0136100163 t.n.v. R.K. kerkbestuur Nes A. met vermelding van: misintenties.

De volgende Wegwijzer loopt van 23 november 2014 tot en met 18 januari 2015.