Zondag 20 sep 10.00 uur Woord en communieviering met Carin Molenaar en organist Yde Raap

Cyprianus en Johanna de Jong Kooiker
Foppe en Petronella Kiewiet Metz
Bernard de Jong
Berdien Beukema de Jong
Kardinaal de Jong en overl. Fam.

Zondag 27 sep 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Henk Nota en het Clemenskoor

Tjeerd en Bernardina Metz Kooiker
Gerardus en Bernard Metz
Gerben de Jong
Gerardus en Jannette Kienstra de Jong
Sip en Frans Kienstra
Johanna de Jong Kienstra
Annelies Oud Metz
Jan Brouwer
Thomas en Catharina Brouwer van der Zweep
Giny Brouwer, Thomas Brouwer
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied
Jan Gerardus en Jannette Metz Oud
Tjeerd van der Galieen

Zondag 4 okt 10.00 uur Woord en communieviering met pastor Bouma en organist Ard Lucassen

Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz Molenaar
Dirk Tjeerd Metz
Corrie van der Galieen Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Theun en Antje Metz Boelens
Janke de Jong en overl fam.
Overledenen van de parochie

Zondag 11 okt 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Paul Verheyen en het Clemenskoor

Dirk en Sanne Metz Metz
Wiesje Metz Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz Oud
Anton en Mien de Jong Bergsma
Theo en Bertha Molenaar de Haan en overl fam.
Jaap en Regina Oud Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Petrus en Hendrika de Jong Brouwer
Barend en Jacoba Beijaard Tieman
Jan en Jelske Brouwer Oud
Bernard Beijaard
Jan en Anna de Jong Brouwer
Anne en Catharina de Jong Metz

Zondag 18 okt 10.00 uur Woord en communieviering met Theo Kiewiet en organist Yde Raap

Jan Gerardus en Jannette Metz Oud
Tjeerd van der Galieen
Gerben en Catharina de Jong Boelens
Theresia de Jong

Zondag 25 okt 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Henk Nota en het Clemenskoor

Paulus Brouwer en overleden fam.
Jaap en Dora Metz Mosterman en overleden kinderen
Pieter en Grietje Brouwer Molenaar en overl. Fam.
Gerben en Catharina de Jong Boelens
Theresia de Jong
Jan Brouwer
Giny Brouwer, Thomas Brouwer
Thomas en Catharina Brouwer van der Zweep
Cornelis de Jong en Duifke Bruning
Cornelis de Jong en Antje Kiewied
Gerardus en Jannette Kienstra de Jong
Sip en Frans Kienstra
Johanna de Jong Kienstra
Casper Martinus Twickler
Theresia Twickler
Tjeerd en Sietske Metz Molenaar
Dirk Tjeerd Metz
Corrie van der Galieen Metz
Hendrik en Dirk Metz
Johannes Boelens
Theo en Trees Brouwer Beijaard
Bernard Brouwer
Jose Brouwer, Michel Kooiker

Zondag 1 nov 10.00 uur Allerheiligen Woord en communieviering met Ans Mosterman en organist Yde Raap

Tjeerd en Anneke Kooiker Kouwen
Jan Metz en overleden fam.
Antoon de Jong
Jose Wijmans Kiewied
Theo en Bertha Molenaar de Haan en overl fam.
Theun en Antje Metz Boelens
Pastoor Hendriks en Marijke de Vries

Maandag 2 nov 19.00 uur in de Toel Woord en communieviering met Agatha Wetting en het Clemenskoor

Johanna de Jong Kienstra
Ruurd en Duifje Beekema Metz
Jaap en Irma Beijaard
Jaap en Catharina Metz Brouwer
Paul Metz en Ida Metz Metz

Zondag 8 nov 10.00 uur Woord en communieviering met Theo Kiewiet en Organist Yde Raap

Gerardus en Jannette Kienstra de Jong
Sip en Frans Kienstra
Johanna de Jong Kienstra
Robertus en Anna Maria de Haan Metz
Jaap en Regina Oud Brouwer en Dirk Oud
Anne en Arnold Beijaard
Annelies Oud Metz
Jan en Anna de Jong Brouwer
Wessel en Marie Edes Beijaard

Zondag 15 nov 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Paul Verheyen en het Clemenskoor

Dirk en Sanne Metz
Wiesje Metz Duipmans en Ferdinand Metz
Dick Metz
Foppe en Jacoba Metz Oud
Gerben en Catharina de Jong Boelens
Theresia de Jong
MEDEDELINGEN VOOR DE KOMENDE WEGWIJZER

Opgeven misintenties op maandag 9 november bij Door Brouwer. Misintenties kunnen altijd worden doorgegeven bij Door Brouwer doch voor de laatste uitgave van de Wegwijzer uiterlijk 9 november Fabriekspad 9 9164KR Buren telf.542545 mail.wp.brouwer@knid.nl. Kopie voor de Wegwijzer inleveren bij Hedwig de Jong Reeweg 13 Nes. mail:cj.dejong@knid.nl. De bijdrage voor de misintenties kunt U ook overmaken op banknummer:NL76RABO013600163 t.n.v. kerkbestuur Nes A. met vermelding van misintenties. De volgende Wegwijzer loopt van 22 november tot en met 17 januari.