De afgelopen week is onze vicevoorzitter Foppe Kiewiet afgetreden.

Hij heeft de volle twee termijnen van 4 jaar (acht in totaal) in het bestuur van de Clemensparochie gezeten.

Gezien zijn leeftijd en zijn gezondheid ziet Foppe af van een nieuwe bestuursperiode.

We zijn hem bijzonder veel dank verschuldigd en zullen op een later tijdstip nog officieel afscheid van Foppe nemen.

Het bestuur zoekt nog naar een vervanger, maar wil dat niet overhaast doen.