Parochie Pax Christi – Dokkum/Burgum/Schiermonnikoog
Parochie H. Clemens – Nes, Ameland

3 december 2017, 1e zondag van de Advent,

Beste medeparochianen,

Graag vraag ik uw aandacht voor een mededeling over ons pastorale team. Onze pastor Diederik Duzijn zal onze parochie gaan verlaten.
Diederik koestert al langer het verlangen om zijn priesterschap te beleven in een gemeenschap van gelijkgestemden. Er doet zich voor hem nu de mogelijkheid voor om dat verlangen te vervullen. Diederik zal toetreden tot een priestergemeenschap in het bisdom Toulon in Zuid Frankrijk. Inmiddels heeft de bisschop van Toulon hem aangenomen en heeft de bisschop van Groningen-Leeuwarden hem toestemming gegeven te gaan. Een en ander betekent dat Diederik per 1 februari aanstaande zal vertrekken.
Onze pastoor Paul Verheijen, het Pax Christi parochiebestuur, het parochiebestuur van Ameland, en de locatieraden van Burgum, Dokkum en Schiermonnikoog, willen Diederik deze voor hem mooie stap van harte gunnen. Tegelijkertijd betreuren zij zijn vertrek, in de wetenschap dat zijn pastorale en bestuurlijke inzet node zal worden gemist.
Het Pax Christibestuur kiest in de ontstane situatie een proactieve benadering. Op basis van een analyse van de gewenste pastorale inzet én van de beschikbare financiën, gaat het bestuur op zeer korte termijn met het bisdom in gesprek.
Op dit moment is er daarom nog geen mededeling te doen over de invulling van de vacature. Wij moeten bovendien serieus rekening houden met de mogelijkheid dat de vacature gedurende een aantal maanden niet ingevuld zal kunnen worden. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de besturen, locatieraden en parochianen tezamen deze uitdaging flexibel en creatief het hoofd zullen kunnen bieden.
U hoort van ons zodra wij nieuwe informatie voor u hebben.