Aan de parochianen van Ameland

Dat was schrikken op dinsdagmiddag 13 januari j.l. Thuis op de pastorie in St. Nicolaasga niet goed geworden bij een hartinfarct en met de grootste spoed, toeters en alarmbellen, naar het MCL in Leeuwarden gebracht. Daar stond al een heel team klaar voor achtereenvolgens katheterisatie, dotterbehandeling en het plaatsen van een stent in de kransslagader. Ná uw eigen pastoor nu ook uw “reservepastoor” zomaar uitgeschakeld.

We zijn inmiddels, als u dit leest, ruim twee maanden verder. In deze periode ben ik wel wat opgeknapt, maar niet voldoende. Dat uitte zich, al vanaf de eerste dag, steeds in benauwdheid en kortademigheid. Tot twee keer toe is hiertoe de medicatie aangepast omdat aanvankelijk gedachten werd dat het wel eens aan de medicijnen zou kunnen liggen. Niet dus. Toen kwam er uit de bus dat er vocht achter de longen zat, wat benauwdheid geeft. Dat is met medicatie inmiddels verdwenen maar het probleem bleek niet opgelost.

Op 16 februari voor het eerst voor controle bij de cardioloog geweest. Opnieuw een volledig hartonderzoek met echo gehad. Tevens zijn er foto’s gemaakt van hart en longen. Gelukkig is het hart in orde en ook de longen zijn schoon en er is geen vocht meer. Dat waren in ieder geval opbeurende berichten. Medicatie is iets aangepast. Het probleem van de benauwdheid is echter nog niet opgelost.

Ná bloed- en andere onderzoeken is nu geconstateerd dat er ook niets met de schildklier, wat ook nog een optie was, aan de hand is. De benauwdheid wordt toch nog verder onderzocht maar het kan ook zijn dat mijn conditie gewoon slechts is, temeer omdat ik al een jaar lang niet goed ben geweest. Vanaf 18 februari krijg ik ook cardio-therapie: eerst met gewoon lopen, spieroefeningen, fietsen en later mogelijk nog zwemmen. Deze therapie zal zo’n vier tot vijf weken in beslag nemen en werken in die periode is afgeraden. Wél mag ik zo af en toe wat dingen doen maar moet veel rust nemen. Ik doe ondertussen wat mail en gewone post, ben aan het opruimen, maak kleine wandelingen enz. In goed overleg met mijn collega’s probeer ik in de Goede Week en Pasen (begin april) voor het eerst weer een enkele viering te gaan doen. Hopelijk kan ik eind april weer op Ameland aanwezig zijn.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u allen hartelijk te bedanken voor uw meeleven, het opsteken van kaarsjes, het sturen van bloemen en kaarten en mails en zelfs bezoekjes. Ik mag hier best even mijn collega’s en het locatiebestuur van St. Nyk noemen die mij op veel manieren hebben bijgestaan. Dit alles heeft mij erg geholpen in de moeilijke beginfase. Ik hoop na enige tijd u allen weer te kunnen ontmoeten.

Met een hartelijke groet,
pastoor H. Nota