Maandag is de laatste dag voor het inleveren van kopij voor de Wegwijzer.
Woensdagavond om 19,00 uur is er bestuursvergadering in de pastorie.
Zondagmorgen is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pater Louis Mulder en het Sint Clemenskoor.