Vanaf aanstaande dinsdag is pastoor Verheijen een week op Ameland.

Van 16 tot 22 augustus bent u welkom voor een afspraak in de pastorie.

Aanstaande zondag om 10 uur is er een eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het Sint Clemenskoor.