De kapel is dagelijks open voor gasten en parochianen. Er zijn CD’s van het Clemenskoor verkrijgbaar.

Maandagavond is er om 19.30 uur bestuursvergadering in de pastorie.

Over de gezondheid pastoor Paul Verheijen: We moeten rekening houden met een wachttijd voor de operatie, zodat het mogelijk is dat deze pas in januari plaats gaat vinden. We houden u op de hoogte. 

Vrijdagmorgen is erom 10.00 uur pastoraatgroep bijeenkomst in de pastorie.

 Zondagmorgen is de eucharistieviering om 10 .00 uur met pastoor Nota en het Sint Clemenskoor.

Deze zondag, de 23e november, is het feest van Sint Clemens. Mevrouw Wies van de Meer uit Lekkum zal in deze viering een icoon van de heilige Clemens aanbieden. Deze zal in de viering gewijd worden. Daarnaast zal pastoor Robert Winshuh uit Beckum Duitsland een donatie aanbieden uit zijn parochie.

 www.stclemensparochie.nl wordt geregeld bijgewerkt. Informatie uit de Wegwijzer staat ook op de site.

 Na deze viering is er koffie in de soos, u bent van harte welkom.