Zondag 18 oktober om 15.00 uur is er de intrededienst van dominee Afke Boezewinkel van de Federatiekerk in de Herenwegkerk in Hollum.

Maandagavond om 19.00 uur is er een bijeenkomst voor jongerenactiviteiten ‘De Kidskerk’ in het parochiecentrum.

Aansluitend is er maandagavond om 20.15 uur een bijeenkomst van de kinderwoorddienstgroep in het parochiecentrum.

Vrijdagmorgen om 10.00 uur is er bijeenkomt van pastoraatsgroep in de pastorie.

Zondagmorgen om 10.00 uur is er een eucharistieviering met pastoor Henk Nota en het Sint Clemenskoor.

De intekenlijsten voor intenties voor Allerzielen liggen klaar in de hal. De vieringen op Allerheiligen en Allerzielen zijn zondag om 10.00 uur en maandag om 19.00 uur.

Die vieringen op Kerstavond zijn om 19.30 uur en om 22.30 uur, 1e Kerstdag om 11.00 uur.