De kapel is dagelijks open voor gasten en parochianen.

In het bestuur van onze parochie is een nieuw lid toegetreden. Anne de Jong komt het parochiebestuur versterken.

Vrijdagmorgen is er pastoraatgroepsbijeenkomst in de pastorie.

Komende zondag is er om 10.00 uur een meditatieviering met Agatha Wetting.

Onze website www.stclemensparochie.nl wordt geregeld bijgewerkt. Informatie uit de Wegwijzer staat ook op de site.

Na deze viering is er koffie in de soos. U bent van harte welkom.