• Op donderdagmiddag 20 december wordt er voor de kinderen van de Kardinaal de Jongschool een Kerstviering in de kerk georganiseerd.
 • Dinsdagmorgen om 11.00 uur is de uitvaart van Marie Oud.
  De afscheidsdienst wordt voorgegaan door Theo Kiewiet onder begeleiding van het Sint Clemenskoor.
 • Zondag 23 december om 10.00 uur is er een Woord- en communieviering met Theo Kiewiet en organist Ard Lukassen.
 • Op Kerstavond zijn er twee vieringen:
  Om 19.30 uur is er een Gezins-Kerstviering met Agatha Wetting, het Kinderkoor en organist Julian de Jong.
  Om 22.30 uur is er een Kerstnachtviering met Anneke Mosterman, het Sint Clemenskoor en organist Anneke Visser.
 • Op 1e Kerstdag is er om 11.00 uur een Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen, het Sint Clemenskoor en organist Sip Boelens.
 • Op 2e kerstdag is er om 17.00 uur Kindjewiegen voor en door de kinderen.
 • Zaterdag 29 december is er om 20.00 uur het Eindejaarsconcert, kom dan op tijd, want vol =vol! Entree is gratis, collecte bij de uitgang.
 • Zondag 30 december is er om 10.00 uur een Eucharistieviering met pastor Henk Nota en het Sint Clemenskoor.
 • Maandag 31 december is er vanaf 17.30 uur de Oudejaarkuier door de Kerk.
 • Donderdagmiddag 3 januari is er Kerststalbezoek voor de Stelpbewoners.
 • Zondag 6 januari is er om 10.00 uur een Driekoningen-Gezinsviering met Agatha Wetting en het Kinderkoor.
 • Vanaf 1e Kerstdag tot en met Nieuwjaar is de kerk iedere middag geopend van 14.00 -17.00 uur