• De eucharistieviering op de donderdagmorgen is vanaf heden tot nader order opgeschort.
  • Elke zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastoor Henk Nota en een wekelijks wisselend groepje van het Sint Clemenskoor onder leiding van Sip Boelens. Zondag 4 oktober is er een Franciscusviering met Agatha Wetting.
  • Dinsdag 13 oktober kerk schoonmaken groep 3
  • Vrijdag 16 oktober pastoraatsgroep bijeenkomst
  • De Mariakapel is dagelijks open van negen tot vijf uur.