Maandag is de laatste dag voor het inleveren van de copy voor de wegwijzer bij Door Brouwer en Hedwig de Jong.

Vrijdagmorgen is er om 10.00 uur bijeenkomst van de pastoraatsgroep in de pastorie.

Aanstaande zondag is er de jaarlijkse oecumenische viering, dit jaar met medewerking van het Sint Clemenskoor. De viering is om 10.00 uur in De Toel.

Ook in het kader van de week van het gebed van de eenheid is er volgende week woensdag 20 januari een oecumenische Vesperdienst in de Westerlaankerk. Deze begint 19.00 uur. U ben hiervoor van harte uitgenodigd.