Deze week wordt er bidsdombreed gecollecteerd voor de het bouw van onze Sint Clemenskerk. Onze parochie is zeer verheugd met dit initiatief:

Weekend 18-19 juni BISDOM BREDE COLLECTE ST. CLEMENSKERK AMELAND

Ruim drie-en-een-half jaar nadat een felle brand de St. Clemenskerk op Ameland verwoestte, nadert de herbouw van de kerk zijn voltooiing. De toren is in maart geplaatst en inmiddels pronkt er weer een haan op. Er worden nieuwe glas-inloodramen gemaakt en de veertien zwaar beschadigde kruiswegstaties worden gerestaureerd. Ook de Godslamp wordt gerestaureerd en teruggeplaatst evenals het kruisbeeld met een bronzen Christusfiguur. De parochie komt nog € 100.000 euro tekort en om de Amelander geloofsgemeenschap een handje te helpen heeft de staf van het bisdom Groningen-Leeuwarden besloten in het weekend van 18-19 juni een bisdom brede collecte gehouden. Het geld wordt onder meer gebruikt voor een nieuwe altaartafel en ambo om zo uit te drukken dat in Woord en Sacrament de Amelander geloofsgemeenschap verbonden is met alle katholieken uit het bisdom Groningen-Leeuwarden. Het Amelander parochiebestuur hoopt dat de St. Clemenskerk in de loop van 2017 weer in gebruik genomen en ziet ernaar uit u dan als gast te verwelkomen. Een tekening van de nieuwe altaartafel en ambo is bijgesloten. De penningmeesters van de parochies kunnen de collectegelden voor Ameland storten op rekening NL07RABO0101845758 van de Clemensparochie Ameland o.v.v. Bisdombrede collecte

Zondagmorgen is om 10 uur is er een gezinsviering met het kinderkoor.