Deze week worden de Wegwijzers in elkaar gezet, voor het eerst in de Burekapel.
 
Met de kerstdagen is er tijdens de openstelling van de kerk € 522,80 ingezameld voor kerkherstel.
 
De verkoop van St. Clemenskoor-cd’s in de Kunstmaand heeft € 449,- opgebracht.
 
Zondag 22 januari is er ’s morgens om 10.00 uur de jaarlijkse oecumenische viering. Dit keer wordt de viering in de hervormde kerk in Hollum gehouden met medewerking van het Sint Clemenskoor. Voorgangers zijn pastoor Paul Verheijen, domina Afke Boezewinkel en Hartmud Ebmeier. 
 
Op woendagavond 25 januari, in de week na de oecumenische viering, is er om 19.00 uur een oecumenisch vesper in de Westerlaankerk in Hollum. U bent u meer dan welkom.
 
De Mariakapel is dagelijks geopend vanaf 9.00 uur.