Afgelopen week is pastoor Nota opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. Hij is gedotterd en heeft stens gekregen. Sinds gister is Henk Nota weer thuis en hij maakt het goed. De verwachting is dat hij enkele maanden revalidatie nodig heeft. Als u hem een kaart wilt sturen, adresstrookjes liggen op de tafel in de hal.

De aangepaste liturgiekalender vindt u in de Wegwijzer.  

Maandagmiddag is er om 12.30 uur vergadering van het parochiebestuur.

 Op woensdagavond om 19.00 uur is er een oecumenische Vesperdienst in de Westerlaankerk.

 Donderdagmiddag om 13.15 uur worden de Wegwijzers in elkaar gezet in het Parochiecentrum.

 Vrijdagmorgen om 10.00 uur is er pastoraatgroepsvergadering in de pastorie.

 De geplande Popkoorviering van zaterdag is uitgesteld naar 21 februari.

 Zondagmorgen om 10.00 uur is er de oecumenische viering in de Herenwegkerk in Hollum.