Pastoor Paul Verheijen is woensdag en donderdag op Ameland.

Woensdagavond om 19.00 uur is kerkbestuursvergadering in de pastorie.

Donderdagmorgen om 11.00 uur is er pastoraal overleg in de pastorie.

Zondag om 10.00 uur  is er een eucharistieviering met pastor Henk Nota en het St Clemenskoor.