Woensdagavond om 19.00 uur is er bestuursvergadering van het Sint Clemenskoor in de pastorie.

Zondagmorgen is om 10.00 uur is er een eucharistieviering met pastoor Nota en het Sint Clemenskoor.