De kapel is dagelijks open voor gasten en parochianen. Er zijn cd’s van het Clemenskoor verkrijgbaar.

Maandag om 11.00 uur is de uitvaart van Louise Weijmans-Kiewiet.

Woensdag om 11.00 uur is er bestuur- en pastoraatoverleg met de caritas uit Duitsland.

Vrijdag om 10.00 uur is er pastoraatsgroepbijeenkomst in de pastorie.

Zondag is er een gebeds- en communieviering met Ans Mosterman en organist Yde Raap.