Dinsdagmiddag om 15.30 uur is stap 5 van de voorbereiding voor de 1e Communie: dat is broodjes bakken bij Bakkerij De Jong.

Woensdagavond om 19.00 uur is stap 4 van de voorbereiding voor het vormsel in de Sint Clemenskerk.

Woensdagavond om 19.00 uur is er kerkbestuursvergadering in de pastorie.

Donderdagmiddag is er om 16.30 uur een oecumenische viering met Pastoor Verheijen voor de bewoners in de De Stelp.

Vrijdagmorgen is er bijeenkomst van de pastoraatsgroep.

Zondag om 10.00 uur is een eucharistieviering met pastoor Nota en het Sint Clemenskoor en er is kinderwoorddienst en kidskerk.