Donderdagmiddag om 15.45 uur is de vijfde stap van de voorbereiding voor de 1e communicanten in het Parochiecentrum.

Donderdagavond om 19.00 uur vergadert het kerkbestuur in de pastorie.

Donderdagavond vieren we Witte Donderdag. Er is die avond om 19.00 uur een viering met medewerking van het Sint Clemenskoor.

Op Goede Vrijdag is er ‘s avonds om 19.00 uur een viering verzorgd door het Sint Clemenskoor.

Zaterdag is er ’s avonds om half acht een Paaswake, een gezinsviering met het Kinderkoor.

Zondag Eerste Paasdag, is de Paasviering om 10.00 uur, een woord- en communieviering met Pastor Bouma en het Sint Clemenskoor.

Op Tweede Paasdag is er geen viering.