Woensdagavond om 19.00 uur is er bestuursvergadering in de Pastorie.

Donderdag en vrijdag komt pastor Neeltsje Bouma naar Ameland voor onder andere ziekenpastoraat.

Vrijdagmorgen om 10.00 uur is er bijeenkomst van de pastoraatsgroep.

Zaterdagmiddag om 16.00 uur is de generale repetitie voor de Vormselgroep.

Zondag is de eucharistieviering niet om 10 uur maar om 11.00 uur, dan gaan bisschop de Korte en pastoor Verheijen voor in de viering van het heilig Vormsel. Het Sint Clemenskoor zal dan zingen.