Voor de kunstmaand zoekt de parochie suppoosten om van 11.00 tot 17.00 uur de kerk aanwezig te zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met Marian de Jong (VVV, tel. 546456) of Petrina Kuperus (kerkbestuur).
Woendagavond 2 november om 19.00 uur is er Allerzielenviering in De Toel.
Agatha Wetting gaat voor met medewerking van het Sint Clemenskoor.

Vrijdagmorgen is er bijeenkomst van de pastoraatsgroep.

Zondag is er een woord en communieviering met Agatha Wetting en organist Ard Lukassen.