Maandag is de laatste dag voor het inleveren van kopij bij de redactie van de Wegwijzer bij Door Brouwer en Corrie Mosterman.
 
Dinsdagmiddag om 15.30 uur is stap 2 van de voorbereiding voor de 1e Communie in de Kardinaal de Jongschool.
 
Woensdagavond om 19.00 uur is stap 1 van de voorbereiding voor het vormsel in de Kardinaal de Jongschool.
 
Donderdagmorgen om 9.30 uur er een bezoek van leerlingen van de Burgemeester Waldaschool aan de Sint Clemenskerk onder begeleiding van domina Afke Boezewinkel.
 
Vrijdagmorgen is er een bijeenkomst van de pastoraatsgroep.
 
Zondag om 10.00 uur is er een Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen met het Kinderkoor, de 1e Communicanten en Vormelingen stellen zicht dan voor.