De collecte van vorige week zondag gehouden tegen Ebola, heeft € 154,90 opgebracht, alle gevers hartelijk bedankt.

Maandag om 11.00 uur is de gezongen uitvaartmis van Edward de Jong, pastoor Nota gaat voor in deze dienst.

Woensdag aanstaande zal pastoor Paul Verheijen worden opgenomen in het Medisch Centrum Leeuwarden.
Donderdagochtend zal hij worden geopereerd. Tijdens de ziekenhuisopname kan er slechts een beperkt aantal mensen op ziekenbezoek komen.
Extra kaarsjes en gebed worden door onze pastoor op prijs gesteld.

Donderdag en vrijdag is pastor Bouma op Ameland voor onder ander ziekenpastoraat.

Donderdagmiddag om half twee is er overleg voor de oecumenische viering in de Herenwegkerk in Hollum.

Vrijdagmorgen om 10.00 uur is er pastoraatgroep bijeenkomst in de pastorie.

Aanstaande zondagavond is er een eucharistieviering met pastoor Nota en het Clemenskoor om 19.00 uur.

Op 2e Kerstdag is gaat het kindjewiegen om 17.00 uur in de Kapel wel door, dit is per ongeluk niet in de Wegwijzer opgenomen. Zegt het voort.

Na deze viering is er koffie in de soos, van harte welkom.