De kapel is dagelijks open voor gasten en parochianen.

Maandag 8 september is de uiterste datum voor het inleveren van copy en misintenties voor in de Wegwijzer, bij Doortje Brouwer of Hedwig de Jong.

Vrijdag om 10.00 uur is er een vergadering van de pastoraatsgroep in de pastorie.

Onze website www.stclemensparochie.nl wordt geregeld bijgewerkt, informatie uit de Wegwijzer staat ook op de site.

Als u heeft voor de ideeënbus, deze staat in de hal, u kunt er gebruik van maken.

Na de viering is er koffie in de soos. U bent van harte welkom.