Maandag is de laatste dag voor het inleveren van kopij voor de Wegwijzer bij Door Brouwer en Hedwig de Jong.

Vrijdagmorgen is er pastoraatsoverleg in de pastorie.

Zondag 15 januari is er ’s morgens om 10.00 uur een woord en communieviering met Theo Kiewiet en organist Yde Raap.
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.