Maandagmiddag is de deadline voor de Wegwijzer, graag zo spoedig mogelijk kopij inleveren bij Door Brouwer en Hedwig de Jong.

Vrijdag om 10.00 uur komt de pastoraatsgroep bij elkaar in de pastorie.

Aanstaande zondag is het hoogfeest van Pinksteren. Pastoor Paul Verheijen gaat dan voor in de eucharistieviering, het Sint Clemenskoor zingt en organist Ard Lucassen bespeelt het orgel.