• Maandag 13 augustus is de laatste dag voor het inleveren van kopij voor de Wegwijzer bij Door Brouwer en Corrie Mosterman.
  • Dinsdagavond 14 augustus is er een concert van Canite Tuba. Entree is gratis, collecte bij de uitgang, aanvang 20.00 uur.
  • Woensdagavond 15 augustus is er vergadering van het kerkbestuur.
  • Vrijdagavond 17 augustus is er een orgelconcert door Eeuwe Zijlstra en diverse andere artiesten. Entree is gratis, collecte bij de uitgang, aanvang 20.00 uur.
  • Zondagmorgen 18 augustus is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastor Henk Nota en het Sint Clemenskoor.
  • Zondagmiddag en zaterdagmiddag is er een Duitse mis om 17.00 uur verzorgd door het pastoraal team uit Munster.