• Zondag 19 januari is er om 10.00 uur de jaarlijkse Oecumenische viering met domina Afke Boezewinkel, dominee Sijbrand Alblas en pastoor Paul Verheijen.
    Organist Trijnie Wijnberg.
  • De collecte tijdens deze viering is bestemd voor het werk van Ellen Spoelstra in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Van harte aanbevolen.
  •  Woensdag 22 januari om 19.00 uur is er een oecumenische Vesperdienst in het kader van de Week van gebed voor de eenheid van de kerken in de Westerlaankerk te Hollum.
    Voorgangers Zwanie Hagen en Theo Kiewiet.
  • Maandag 20 januari is de sluitingsdag voor het inleveren van kopij voor de Wegwijzer bij Door Brouwen en Corrie Mosterman.