Mededelingen voor de komende week:

Woensdagavond is er bestuursvergadering om 7 uur in de pastorie.

Donderdag en vrijdag in pastor Neeltsje Bouma op Ameland voor onder andere ziekenpastoraat.

Vrijdagmorgen om 10 uur is er bijeenkomst van de pastoraatgroep.

Zondag om 10 uur een Gezinsviering met Agatha Wetting en het Kinderkoor.

Op zondag 14 juni aanstaande zal het Sint Clemenskoor optreden in de Bonifatiuskapel in Dokkum.
Op deze parochie-dag van het hele bisdom zal op Bonifatiusdag iedereen worden uitgenodigd.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
9.30 uur – inloop met koffie Bonifatiuspark
10.30 uur – viering met medewerking van het Clemenskoor van Ameland
11.45 uur – koffie met eigen gebakken taart, ontmoeting en muziek
13.00 uur – lunch en ontmoeting
14.30 uur – afsluiting

Het wordt zeer op prijs gesteld dat er ook parochianen meekomen, alles is gratis, ook de lunch, al zal er wel een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Het is een mooie gelegenheid om elkaar op een positieve en ontspannen manier te ontmoeten.

En zo dadelijk na de viering is er koffie in de Soos.
U bent van harte welkom.