Maandag 11 augustus is er om 16.30 uur bestuursvergadering in het parochiecentrum.

De kapel is dagelijks open voor gasten en parochianen, er zijn nog beschilderde leien en kaarten verkrijgbaar en er is mogelijkheid voor een moment van bezinning.

Vrijdag 15 augustus is het Maria ten hemelopneming. Deze feestdag vieren we om 10.00 uur in de kapel. Pastoor Nota gaat voor in deze Mariaviering. Allen hartelijk welkom.

Zondag 17 augustus is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastoor Nota en het Sint Clemenskoor.

Onze website www.stclemensparochie.nl wordt geregeld bijgewerkt. Informatie uit de Wegwijzer staat ook op de site. Van harte aanbevolen.

Als u iets heeft voor de ideeënbus, deze staat in de hal, dan kunt u er gebruik van maken.

Na deze viering is er koffie in de soos. U bent van harte welkom!