De kapel is dagelijks open voor gasten en parochianen. Er zijn CD’s van het Clemenskoor verkrijgbaar en er is mogelijkheid voor een moment van bezinning.

Maandagmiddag om 16.30 uur is er parochiebestuursvergadering in de pastorie.

Donderdag en vrijdag is pastor Bouma op Ameland o.a. voor het ziekenpastoraat.

Donderdagmiddag om 13.00 uur is er bezoekersgroepsbijeenkomst in de pastorie.

Vrijdagmorgen is er pastoraatgroepsbijeenkomst in de pastorie.

Komende zondag is er om 10.00 uur een gebeds- en communieviering met Theo Kiewiet en organist Yde Raap.

Onze website www.stclemensparochie.nl wordt geregeld bijgewerkt. Informatie uit de Wegwijzer staat ook op de site.

Na deze viering is er koffie in de soos, u bent van harte welkom.