De kapel is dagelijks open voor gasten en parochianen, er zijn nog beschilderde leien en kaarten verkrijgbaar en er is mogelijkheid voor een moment van bezinning.

Dinsdagavond om 8 uur is er een concert van Canite Tuba in de Hervormde kerk in Hollum.

Donderdag en vrijdag aanstaande is pastor Neeltsje Bouma weer op Ameland voor huisbezoek aan parochianen. Voor wie behoefte heeft aan een bezoekje, kan dit kenbaar maken aan de pastorie, telefoonnummer 2599.

Vrijdagmorgen om 10 uur is er bijeenkomst van de pastoraatsgroep en een deel van het parochiebestuur.

Komende zondag is er om 10 uur een eucharistieviering met pater Mulder en het Clemenskoor.

Onze website Sint Clemensparochie Ameland wordt geregeld bijgewerkt, informatie uit de wegwijzer staat ook op de site, van harte aanbevolen.

Als u iets heeft voor de ideeënbus, deze staat in de hal, u kunt er gebruik van maken.

Na deze viering is er koffie in de soos, van harte welkom.