De kapel is weer dagelijks open voor gasten en parochianen, er zijn nog beschilderde leien en kaarten verkrijgbaar en er is mogelijkheid voor een moment van bezinning.

Vrijdag om 10 uur is er een bijeenkomst van de pastoraatsgroep.

Komende zondag is er om 10 uur een gebeds-en communieviering met Theo Kiewiet en organist Daniel Metz.

Zondagmiddag 6 juli is er om 15 uur een lezing in de Doopsgezinde kerk in Nes.
De lezing: ‘In verwondering’ wordt gehouden door Jan Kooistra.
Aan bod komen het leven en de wederkomst van Jezus.
De muzikale omlijsting op gitaar wordt verzorgd door Boukje van de Meer, toegang gratis.

Onze website Sint Clemensparochie Ameland wordt geregeld bijgewerkt, informatie uit de wegwijzer staat ook op de site, van harte aanbevolen.

Als u iets heeft voor de ideeënbus, deze staat in de hal, u kunt er gebruik van maken.

Na deze viering is er koffie in de soos, van harte welkom.