Op Tweede Pinksterdag is er een spirituele wandeling georganiseerd door de kerken van Ameland. De start is om 14.00 uur bij De Toel. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.

Vrijdag om 10.00 uur is er een bijeenkomst van de pastoraatsgroep.

Vrijdag om 10.30 uur is er een communieviering in De Stelp.

Zaterdag om 14.00 uer is er een Katholieke viering voor een Duits in de Herenwegkerk in Hollum.

Zondag om 10.00 uur is er een gebeds- en communieviering met Agatha Wetting, Gerard Ketelaars en het kinderkoor.

Onze website www.stclemensparochie.nl wordt regelmatig bijgewerkt. Informatie uit de Wegwijzer staat ook op de site. Van harte aanbevolen.

Als u iets heeft voor de ideeënbus, deze staat in de hal, u kunt er gebruik van maken.

Na de viering is er koffie in de soos. Van harte welkom.