Maandagmiddag is er om vier uur bestuursvergadering in de pastorie.

 Donderdagmiddag om half twee wordt de wegwijzer in elkaar gezet in het parochiecentrum.

 Vrijdagmorgen om tien uur is er bijeenkomst van de pastoraatgroep.

 Zondagmorgen om 10 uuris er een eucharistieviering met pastoor Nota en het Clemenskoor.

 Onze website www.stclemensparochie.nl wordt geregeld bijgewerkt. Informatie uit de Wegwijzer staat ook op de site. Van harte aanbevolen.

 Als u iets heeft voor de ideeënbus, deze staat in de hal, u kunt er gebruik van maken.

 Na deze viering is er koffie in de soos, van harte welkom.