• Dinsdag 10 december is er ’s middags voorbereiding voor de oecumenische viering in de pastorie.
  • Woensdagavond 11 december, 20.15 uur, is er een Parochie-avond in de Burekapel, iedereen is hiervoor uitgenodigd. Onderwerpen: Fusie met de Pax Christie-parochie in Dokkum en het nieuwe Kerkhof-reglement, o.a. grafrechten, beheer en onderhoud.
  • Donderdagmiddag 12 december is er voorbereiding voor de Kerstviering van de Kardinaal de Jongschool in de kerk.
  • Zondag 15 december is er om 10.00 uur een eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het Sint Clemenskoor.