• Vanmiddag om 17.00 uur is er een Duitse viering verzorgd door het pastoraal team van Caritas Munster.
  • Dinsdagavond is er om 20.00 uur een concert van brassband Canite Tuba, entree is gratis, collecte bij de uitgang.
  • Woensdagavond om 19.00 uur is er bestuursvergadering in de pastorie.
  • Donderdagmorgen om 10.00 uur is er bijeenkomst van de pastoraatgroep.
  • Donderdagmiddag om 16.30 uur is er een oecumenische viering in de Stelp met pastoor Paul Verheijen.
  • Zondagmorgen om 10.00 uur is er een woord en communieviering met Theo Kiewiet en het Sint Peterkoor uit Spellen Duitsland.
  • Zondagmiddag over een week (3 september) is er om 15.00 uur een voorstelling van kamerorkest ‘Het Nonnet’.