• Maandag is de laatste inleverdatum voor kopij voor De Wegwijzer bij door Brouwer en Corrie Mosterman.
  • Woensdagavond zeven uur is er Vormselgroepbijeenkomst in de Kardinaal de Jongschool, stap 2.
  • Volgende week zondag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering met pastoor Paul Verheijen en het Sint Clemenskoor.
    Er is dan ook Kinderwoorddienst en Kindskerk.
  • In verband met maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Corona -virus geven kerkgangers elkaar bij de vredeswens niet de hand en er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
  • De Mariakapel is dagelijks open van 9 tot 5 uur.